CARTE VERDE

Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă

Calculator Carte Verde

Datele pentru calculare:


Perfectarea certificatului

Detalii pentru comanda certificatului de asigurare:

Cum să evit cozi sau dificultăți în vama?

Sfaturi utile:

1. Verificarea certificatului "Carte Verde" AICI


Despre Carte Verde

Certificatul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă "Carte verde"

Se eliberează și funcționează similar Asigurării Obligatorii a Raspunderii Civile Interne (RCA) doar că pe teritoriile țarilor membre a Sistemului "Carte Verde", deci în cazul unui accident provocat din vina șoferului autovehiculului înmatriculat în Republica Moldova, deținător al certificatului de asigurare, despăgubirea persoanei păgubite va fi efectuată de către societatea care a emis certificat de asigurare.

În caz de accident, produs din vina Dvs.:

Este necesar ca să fie încheiat Proces-verbal de către organele de poliție sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată între șoferii implicați. Dați o copie a certificatului de asigurare organului de poliție sau persoanei prejudiciate.
Persoana prejudiciată și cea vinovată se vor adresa către Biroul Național de Asigurare al țării unde s-a produs accidentul.

Limitele răspunderii asigurătorului:

- 1 000 000 de lei - la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
- 1 000 000 de lei - pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 000 000 de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

Valabilitatea certificatului:

Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în certificatul de asigurare şi încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în certificatul.

Obligațiunea Asiguratului:

În 48 de ore din momentul producerii accidentului, sunteți obligați să înştiinţați asigurătorul care a emis certificatul de asigurare "Carte Verde" și să nu întreprindeți de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor.