RCA ÎN MOLDOVA

Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Calculator RCA

Datele autovehicului:Datele despre proprietar:Sunteți pensionar?

Perfectarea poliței

Detalii pentru comanda poliței de asigurare:

Important

Încludeți în polița/contract de asigurare persoanele care vor conduce mijlocul de transport și dacă nu cunoașteți exact număr de persoane, Vă recomandăm să selectați opțiunea număr de utilizatori nelimitat.

Despre RCA

Poliţă de asigurare RCA - poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu valabilitate în limitele teritoriului Republicii Moldova

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului şi utilizatorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul. Recuperarea daunei materiale persoanei păgubite va fi efectuată din contul companiei de asigurare care a emis poliță de asigurare.

Alți factori care influențează costul poliței:

- Perfectarea regulară (anuală) poliței de asigurare RCA diminuează costul

+ Accidentul rutier provocat de vină Dvs în perioda precedentă de asigurare, mărește costul

Obligaţiile asiguratului:

a) să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
b) să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
c) în 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înştiinţeze asigurătorul care a emis poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde”; participanţii la accident care deţin poliţe de asigurare RCA şi/sau certificate de asigurare „Carte Verde”, indiferent de rezultatele constatării vinovatului, anunţă asigurătorii respectivi şi sînt obligaţi să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;

Limitele răspunderii asigurătorului:

a) 1 000 000 de lei - la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
b) 1 000 000 de lei - pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 000 000 de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

Valabilitatea poliței:

Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în poliţa de asigurare RCA şi încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa.